Håndtering af persondata – 7/2-19

Kloakfirmaet Aalykke indsamler persondata som følge af lov og for opfyldelse af kontrakt eller for behandling af klager/anker.
Følgende persondata registreres hos Kloakfirmaet Aalykke: Navn, adresse, tlf.nr., e-mail for kontaktpersoner, faktureringsoplysninger og kundeoplysninger.

Registrerede rettigheder

Registrerede hos Kloakfirmaet Aalykke er kontaktpersoner hos kunder, samarbejdspartnere, leverandører, ansøgere, certificerede og tidligere certificerede samt personer der indsender en klage eller anke.

Hvis du er registreret hos Kloakfirmaet Aalykke, kan du henvende dig med anmodninger om følgende:

  • indsigt i hvilke persondata Kloakfirmaet Aalykke har registreret
  • berigtigelse af hvilke persondata Kloakfirmaet Aalykke har registreret
  • sletning af persondata
  • begrænsning af behandling af persondata

Anmodninger om ovennævnte imødekommes i den udstrækning anmodningen ikke strider mod anden lovgivning. 

Persondata hvortil der er juridisk grundlag i lov, samtykke eller kontrakt må overføres digitalt.

Persondata i forbindelse med en klage/anke, slettes 6 år efter certificeringens ophør eller for behandlingen af klagen/anken.

For jobansøgere slettes persondata efter brug og senest 6 måneder efter modtagelsen.

Der kan læses mere om rettigheder og databeskyttelsesreglerne i Datatilsynets vejledning på www.datatilsynet.dk

Såfremt der er spørgsmål, kan Kloakfirmaet Aalykke kontaktes på 36 48 50 15 eller aalykke-kloak@hotmail.dk