Om os

Kloakfirmaet Aalykke ApS historie

Firmaet  Aalykke var d.26-9 / 1941 ejet af  Kloakmester  Johs. J. Petersen og blev senere solgt til Aut. Kloakmester S.W.Olsen, Haraldsgade 60 som Entreprenørfirmaet

 

Aalykke” Kloak- & Brøndrensningskompagni.

I 1946 d. 23.07 blev firmaet købt af kloakmester Richard Otkjær Thune, Landemærket 10, der havde været ansat i firmaet i nogle år.
 

Firmaet haft adresse i:

Landemærket 10, da husene i Landemærket blev revet ned flytte man i ca 1963 til Store Kongesgade 102, og da baggården der skulle saneres flyttede man til Webersgade 17, da pladsen her blev for trang flyttede man nogle år senere til Østersøgade 38.

 

Større arbejder i perioden:

Stor ombygning af Sukkerfabriken på Chr. Havn Indretning af Irmas slagterafd. 
på Chr. Havn Richard Otkjær Thune afgik ved døden i juni 1979, solgte hans enke Olana Margrethe Aagaard Thune, firmaet  Kloak & Brøndrensningskompagniet  ”AALYKKE”, til 2 af sine sønner, aut. kloakmester Willy Eli Otkjær Thune  og aut. Kloakmester Aage Sanny Otkjær Thune d. 27-6  1979. Firmaet ændres til Kloak- & Brøndrensningskompagni  ”AALYKKE ” Aps. 

 

Firmaet flyttede i 1987 til  Haderslevgade 26. Større arbejder i denne periode: 

Dræning af ridebane til international størrelse til dressurridning. 
Etablering af 600m pumpeledning til Amager Strandpark (Femøren).
Etablering 1200m pumpeledning på Amager Fælled Renovering af varmekanaler i Store Vigerslevgården. 
I 1999  den 1.8  køber Karen og Willy Thune, Aage Thune´s Andel og omdanner firmanavnet til ”Kloakfirmaet Aalykke”. 
Firmaet køber sin første gravemaskine, men da der blev gårdsaneret i Haderslevgade flytter firmaet i januar 2000 til Femagervej 39, 2650 Hvidovre.

 

Større arbejder i perioden:

Etabering af 800m pumpeledning til Svanesøen i Fælledparken
Etablering af omfangsdræn i Angelgården
Omlægning af Otto Busses vej (DSB)
Renovering af rodzone anlæget Otto Busses vej (DSB)
Da Willy Thune gik på Pension i september 2008 bliver firmaet solgt til Torben Eilif Hansen der har læst til kloakmester og har været ansat i firmaet i mere end 25 år.