Vandskader

Vandskader

Ved vandskader i kælder og lejligheder tømmer vi for vand med pumper og vandsuger og opsætter affugter, hvis det er nødvendigt.

Til at forebygge oversvømmelse monterer vi højvandsslukker i kælder afløb.